Zostań naszym wolontariuszem

Wolontariusze działają wielopłaszczyznowo: wspierają wszelkie działania i akcje fundacji oraz realizują własne projekty. Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.
Wolontariusze podpisują z Fundacją MARTEL umowę wolontariacką, w której określa się czas trwania współpracy, rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu lub projektu, a także minimalną ilość czasu, jaką dana osoba zobowiązuje się poświęcać na współpracę. Wolontariusz pracuje pod kierunkiem opiekuna, który na jego prośbę wystawia zaświadczenie o odbytej pracy.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat rodzi się z potrzeby serca. Dobro, które dajemy innym wraca do nas w dwójnasób. Wolontariat to niezwykła szansa zrealizowania swoich pasji i chęci pomagania innym. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że możliwość realizowania swoich pasji i oczekiwań, a przy tym bezinteresowna pomoc jest jedną z najlepszych dróg do samorozwoju. 

Chcesz zostać naszym wolontariuszem?